Reiki opleiding aftrekbaar belasting

Reiki opleiding en Reiki cursussen aftrekbaar

Heb je een eigen praktijk voor Reiki, of wil je een eigen praktijk gaan starten? Dan zijn de Reiki cursussen en opleiding mogelijk aftrekbaar van de Belasting.
Dit kan je heel veel geld schelen!

Soorten aftrekbaarheid

Ondernemer / zzp’er / eigen praktijk

 • Als ondernemer of zzp’er kan je de studiekosten aftrekken van je winst.
 • (die zijn dan deel van je bedrijfskosten)
 • Dat scheelt je daadwerkelijk 36% tot 52% van het lesgeld.
 • Het kan dus nuttig zijn je praktijk te starten voordat je een opleiding begint of gaat betalen (zie hieronder bij vragen).

Vergoeding door werkgever

 • Je werkgever mag de opleiding als ‘netto vergoeding’ uitkeren.
 • Daarnaast hanteren veel werkgevers een jaarlijks scholingsbudget die je ook mag gebruiken voor een opleiding of cursus.

Aftrek studiekosten voor bedrijven

Ook voor werkgevers zijn er verschillende aftrekposten voor studie- en scholingskosten. Bedrijven mogen aan studie gerelateerde kosten aftrekken van de aangifte vennootschapsbelasting.

Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Binnen deze regeling kan maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan ‘onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers’. Over het bedrag boven de vrije ruimte dient loonbelasting te worden betaald in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld door gebruik te maken van de zogenoemde ‘gerichte vrijstellingen’.

Voor meer informatie, kijk op www.belastingdienst.nl en gebruik de zoektermen: ‘studiekosten’, ‘WKR’ en ‘vennootschapsbelasting’ of bel met de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Reiki cursussen aftrekbaar:

Reiki cursussen zijn voor eigen bedrijf / praktijk aftrekbaar van de belasting als de cursus van toepassing is op jouw vakgebied of dat gaat worden in de nabije toekomst. Anders wordt het gezien als hobby of persoonlijke interesse cursus. Valt verder onder dezelfde regels als een opleiding.

Nota nodig:

Je krijgt bij de cursus een nota. Je kan per mail jouw bedrijfsgegevens of andere gewenste informatie op de factuur laten zetten.

FAQ aftrekbare kosten

Wie mag studiekosten aftrekken van de loon- of inkomstenbelasting?

 • Elke zelfstandige (werkzaam middels eigen bedrijf of zzp’er)
 • De opleiding dient nuttig te zijn voor de (toekomstige) loopbaan of bedrijf, of de zelfstandige in de toekomst in staat stellen meer of gemakkelijker inkomsten te verwerven

Een cursus Reiki is standaard niet aftrekbaar, tenzij je kunt waarmaken (motiveren) dat het een daadwerkelijke beroepsmatige bijdrage levert aan het uitoefenen van je (toekomstige) werk / beroep / praktijk. In dat geval zijn de hele Reiki opleiding en alle Reiki cursussen aftrekbaar van de belasting.

Wat mag afgetrokken worden:

 • De cursus of opleiding zelf.
 • Daarnaast alleen verplichte zaken als verplichte lesboeken en vakliteratuur, dvd’s, cd’s, certificering, duurzame goederen die mensen ‘normaliter’ niet aanschaffen, maar alleen voor uw studie of beroep.
 • Duurzame goederen worden in een aantal jaren b.v. 3 afgeschreven.

Wat mag deels worden afgetrokken:

 • Apparatuur die echt studie-gerelateerd is, zoals een stressmeter die daadwerkelijk alleen voor de studie gebruikt wordt
 • Een behandeltafel die echt nodig is voor de studie.
 • Let op dat dat deze producten langer meegaan dan de studie duurt: een behandeltafel moet je dan b.v. in 4 of 5 jaar afschrijven, dat wil zeggen dat je tijdens een studie van 2 jaar 40% tot maximaal 50% daarvan mag aftrekken.
 • In en praktijk / bedrijf zijn de aftrekmogelijkheden eigenlijk heel ruim, maar wel aan regels gebonden, zoals afschrijving.

Ook soms niet aftrekbaar:

 • Reiskosten, verblijfskosten, maaltijden, studiereizen tenzij deze echt aantoonbaar nodig (of verplicht) waren voor de studie. Bijvoorbeeld omdat de lessen in het buitenland waren.

Als je zelfstandige bent (bedrijf of zzp’er) is de Reiki opleiding aftrekbaar als volgt:

 • De opleiding en bijbehorende kosten zijn bedrijfskosten en zijn daarmee geheel aftrekbaar.
 • Hou er rekening mee dat de meeste (erkende) opleidingen vrijgesteld zijn van btw.
 • Je kunt indien gewenst de nota op naam van je praktijk of bedrijf laten zetten.
 • Studiekosten als zelfstandige kent geen minimum of maximum bedrag en geen drempelbedrag.
 • Sommige bijkomende kosten zoals reis- of verblijfkosten kunnen als zelfstandige ook aftrekbaar zijn.

Het is eenvoudig mogelijk je hele Reiki opleiding en bijkomende kosten in mindering te brengen op je inkomsten- of loonbelasting (af te trekken) door een praktijk te starten.

Dat werkt als volgt:

 • Je staat ingeschreven of gaat je inschrijven voor een opleiding
 • Je maakt een afspraak bij de Kamer van Koophandel
 • Schrijf je praktijk in
 • De Kamer van koophandel verstrekt je een omzetbelasting (OB) nummer
 • Als je kamer van koophandel je plannen te kleinschalig vindt kan je nog steeds als zelfstandige werken.
 • Alle kosten die je maakt als zelfstandige breng je een mindering op de winst van de praktijk. Als je praktijk nog geen winst heeft (je begint tenslotte net) mag je de verliezen van je praktijk geheel in mindering brengen op je inkomen. Daardoor betaal je aanzienlijk minder belasting of, als je werkgever deze betaald heeft, krijg je een aanzienlijk bedrag teruggestort.
 • Studiekosten als zelfstandige kent geen minimum of maximum bedrag en geen drempelbedrag.
 • Sommige bijkomende kosten zoals reis- of verblijfkosten, computer, lunches e.d. kunnen als zelfstandige ook aftrekbaar zijn.